Seekli märgistus vastavalt standardilelisaks CE-tähisega, WLL  See vastab kõigile Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta direktiivi 2006/42/EÜ asjakohastele sätetele. Toode vastab standardile (standarditele): PN-EN 13889 Seekel on kujundatud olema hädavajalik abivahend igas raskeveo olukorras puksiirköie kinnitamiseks.